Càpsules de sostenibilitat

Als rius de Catalunya hi ha com a mínim 886 obstacles a les migracions dels peixos que amenacen les seves poblacions, que van disminuint dràsticament. Existeixen però diverses solucions per posar-hi remei.

La urbanització limita el creixement dels espais naturals enmig de la ciutat. Les cobertes o les parets mitgeres s’erigeixen com la via per regenerar el verd i la diversitat biològica de Barcelona.

Les volcalies, el projecte Sinera, donar el cos a la ciència o els ecofunerals proliferen com a sistemesd’enterrament socialment i ambientalment responsables.

L’agricultura intensiva, la falta de pastures i el canvi climàtic estan contribuint al descens d’uns dels insectes més bells i admirats. Sense papallones, els ecosistemes naturals i l’agricultura perillen.

Sembla impossible imaginar-nos la nostra vida sense internet però aquesta eina plena d’avantatges i sovint etiquetada com a ecològica se situa com el cinquè país més contaminant del món.

Les abelles urbanes són indicadors de qualitat de la ciutat on vivim. L’afició per l’apicultura arriba a les ciutats de la mà del moviment d’horts urbans i consum local.

Les TIC ocupen un paper central en la nostra vida. Trucades de mòbil, SMS o WhatsApps ens prenen temps i atenció al llarg del dia. Però, què passa quan les fem servir?

La mobilització ciutadana i la presa de consciència col·lectiva han aconseguit que el Parlament hagi aprovat una reforma legislativa que impossibilita l’aplicació del fracking en sòl no urbanitzable.

El consum col·laboratiu de mobilitat ofereix solucions tant als problemes de congestió urbana com de contaminació ambiental. Coneixes les iniciatives que tens a l’abast?

Es calcula que un 13% de les llars catalanes es troben en situació de pobresa energètica i el rebut de la llum no para de créixer. Per fer-hi front, no n’hi ha prou amb ajudes per pagar les factures.

Pàgines