Càpsules de sostenibilitat

Mentre uns malbaraten aliments, la producció de menjar mundial és 1,5 vegades més gran que la seva demanda, un nombre creixent de població té dificultats per accedir a una alimentació suficient i equilibrada.

Conques de rius i pous ens proveeixen l’aigua. Recollint l’aigua de la pluja o reutilitzant les aigüesgrises reduïm el consum i contribuïm a millorar la qualitat de l’aigua.

Avui en dia és habitual que els nostres aliments viatgin de mitjana 5.000 km fins arribar al plat, però cada vegadatenim més opcions de compra local a l’abast.

Quilòmetres, residus i explotació laboral s’amaguen darrera la roba que portem. Cada cop més, creix lademanada d’una moda sostenible.

Es calcula que un 13% de les llars catalanes es troben en situació de pobresa energètica i el rebut de la llum no para de créixer. Per fer-hi front, no n’hi ha prou amb ajudes per pagar les factures.

Davant l'incompliment de drets humans i l'acumulació de residus electrònics en països asiàtics i africans, cada vegada més iniciatives fan una gestió responsable i sobirana de la tecnologia. 

Catalunya importa el 95% de l’energia i els excedents de la generació domèstica es paguen al preu del mercat majorista. En aquest context, creixen les iniciatives cap a la sobirania energètica.

Catalunya importa el 95% de l’energia i els excedents de la generació domèstica es paguen al preu del mercat majorista. En aquest context, creixen les iniciatives cap a la sobirania energètica.

La mobilització ciutadana i la presa de consciència col·lectiva han aconseguit que el Parlament hagi aprovat una reforma legislativa que impossibilita l’aplicació del fracking en sòl no urbanitzable.

El consum col·laboratiu de mobilitat ofereix solucions tant als problemes de congestió urbana com de contaminació ambiental. Coneixes les iniciatives que tens a l’abast?

Pàgines