Càpsules de sostenibilitat

Podem participar d’una manera més directa en la protecció i la millora de l’aigua a través de les inspeccions dels rius.

La tradició naturalista de Catalunya i l’expansió de les ciències ciutadanes està encomanant el protagonisme de la població en la recerca i el seguiment de la biodiversitat del territori.

Un dels grans magatzems blaus de C02 està en risc: els boscos de manglars estan desapareixen com a conseqüència de la cria intensiva del llagostí tropical produint un greu impacte ambiental i social.

La biodiversitat agrícola és un tresor. La millor manera de mantenir-la viva és cultivar-la als nostres camps i als nostres horts, vendre-la als nostres mercats i assaborir-la a les nostres cuines.

Si no hi ha moviments i associacions que reclamin col·lectivament la transformació física i social d’una ciutat, aquesta no es transformarà.

Vivim en una societat depenent dels combustibles fòssils però el petroli accessible a bon preu s’ha acabat. Ha arribat el moment de començar a disminuir el nostre consum energètic sinó volem que la qualitat de vida de tothom es vegi realment afectada.

Arreu del món existeixen més de 300.000 comunitats autofinançades que solucionen les necessitats econòmiques de 20 milions de persones.

Escollir quins sons volem escoltar passa inevitablement per decidir en quina societat volem viure.

Les dificultats per accedir a una hipoteca o els desnonaments estan canviant el model d’habitatge. Encontraposició, iniciatives com el cohousing, el cloudhousing o les cessions d’ús van guanyant protagonisme. 

Segons la FAO, d’aquí 15 anys els agrocombustibles representaran el 25% de la demanda energètica mundial, cosa que encarirà el preu de productes bàsics per a l’alimentació.

Pàgines