Càpsules de sostenibilitat

De la mateixa manera que homes i dones contaminen de manera diferent, també viuen i pateixen distintament les conseqüències del canvi climàtic. La vulnerabilitat recau un cop més en les dones. 

Els cetacis són els millors bioindicadors del límit de tolerància acústica dels oceans. Si es veuen amenaçats pels sorolls de les activitats humanes, tota la cadena alimentària es pot desequilibrar.

Pàgines