Economia social

 

Economia Social, Tercer Sector o Tercer Sistema són termes que designen un sector empresarial emergent dins les societats modernes, protagonitzat per la societat civil i concebut per a garantir un benefici explícit per a les comunitats on s'ha desenvolupat. Aquest sector s'organitza en cooperatives, societats laborals, associacions, mutualitats i fundacions que disposen d'ètica social i afavoreixen el desenvolupament local a partir de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, la inserció de persones en risc d'exclusió social, la generació d'ocupació estable i de qualitat, la conciliació de la vida personal familiar i laboral i la sostenibilitat del territori.