Mobilitat i Espai Públic

Alliberar els carrers de la sobrecàrrega que representa l'excés de trànsit motoritzat i fomentar el repartiment equitatiu de l'espai públic és un dels objectius de la mobilitat sostenible. La mobilitat sostenible busca fer de la ciutat un espai saludable, segur, acollidor i eficient, en el qual els barris es moguin a velocitat humana. Prioritza els desplaçament a peu, en bicicleta i en transport públic col•lectiu i la recuperació dels carrers per a les persones.

Saps els avantatges d’anar amb bicicleta per la ciutat?

Saps com es poden compatibilitzar els diferents usos de l’espai a la ciutat sense perdre qualitat de vida?

Saps quines són les mesures a adoptar per a fer un turisme responsable a casa nostra i a d’altres països?

Saps en quins criteris es basa el turisme rural?

Saps que existeix una ordenança sobre supressió de barreres arquitectòniques a la via pública?

Saps quines rutes ambientals i culturals t’ofereix Barcelona?

Saps quins avantatges té moure’s en transport públic per la ciutat?

Saps quins avantatges tenen els vehicles elèctrics a la ciutat?

Saps què és el Park(ing) Day?

Saps que hi ha recursos que promouen la mobilitat col·laborativa?

Pàgines