Publicacions

Entrevistes en profunditat a protagonistes de projectes de sostenibilitat urbana.

Les opinions expressades en aquestes entrevistes són a títol personal i no necessàriament reflecteixen el posicionament institucional de l’Ajuntament de Barcelona.

Idees innovadores per fer el nostre dia dia una mica més sostenible.

Vídeos d'activitats o bé promocionals sobre sostenibilitat urbana.