Qualitat ambiental i Salut

La salut de les persones està lligada a la qualitat ambiental dels entorns on viuen. Els ambients no saludables provoquen malalties. Per assolir un entorn saludable cal reduir l'impacte ambiental de les activitats humanes. Millorar la qualitat ambiental dels entorns urbans passa per prendre mesures per tal de reduir la contaminació acústica, lumínica, atmosfèrica i electromagnètica, entre d'altres.

Saps que una dieta saludable també és una dieta sostenible?

Saps que hi ha una estreta relació entre la salut i el gènere de les persones?

Saps què és la contaminació electromagnètica?

Saps com ens afecta la contaminació acústica?

Saps que les cabines de control atmosfèric mesuren la qualitat de l’aire que respirem a Barcelona?

Saps què són els paisatges sonors?

Saps que la Plataforma per la Qualitat de l’Aire proposa tota una sèrie de recursos i vídeos per defensar un aire net?

Saps que a Barcelona hi ha un pla per la reducció de la contaminació acústica 2010-2020?

Saps on pots consultar els nivells sonors del teu carrer?

Saps com identificar la violència masclista?