Residus

La gran oferta de béns de consum procedents de tot el món, la comercialització de molts productes d'usar i llençar, i certes pautes i hàbits de consum fan que la nostra societat generi una gran quantitat de residus que tenen un elevat impacte ambiental. Consumir responsablement i desmaterialitzar la societat, allargant la vida útil dels productes i compartint serveis, poden ser algunes de les solucions per avançar cap al residu 0.

Saps que el pla de residus de Barcelona aposta per la prevenció?

Saps quin punt verd et queda més a prop de casa?

Saps que cada any se celebra la Setmana Europea de la Prevenció de Residus?