Activitats i formació

Saps què són els paisatges sonors?

Es coneix com a paisatge sonor (Soundscape, segons R. Murray Schafer, el primer en definir el concepte) com l'entorn sonor d'una àrea definida, és a dir, els sons d'un paisatge.

Els paisatges sonors poden variar d'un minut a l'altre, canvien segons el lloc on ens trobem i es van modificant amb el pas del temps. Alguns sons es perden, alguns perduren, alguns són diferents avui en dia que fa uns anys...

El so, els ambients acústics i els records sonors són patrimoni cultural immaterial i oral segons la UNESCO, i ja fa uns anys que els paisatges sonors es comencen a enregistrar i catalogar com a elements de la memòria col·lectiva.

Des del programa Com Funciona Barcelona? es posa de manifest la importància dels paisatges sonors a través del bloc d'activitats Els batecs dels barris. En aquestes activitats, podràs gaudir dels sons més significatius dels barris de Barcelona sense veure'ls.