Altres

Saps què és la pobresa energètica i com està afectant a una bona part de la població?

Podem dir que una llar es troba en situació de pobresa energètica quan és incapaç de pagar una quantitat de serveis d'energia suficient per satisfer les seves necessitats domèstiques i/o quan es veu obligat a destinar una part excessiva dels ingressos a pagar la factura energètica de la llar.

Les causes que generen aquesta precarietat energètica són diverses:

- Baixos ingressos a la llar

- Qualitat insuficient de la llar

- Preus elevats de l'energia...

Les conseqüències en el benestar de les persones que hi viuen són també variades com temperatures inadequades, incidències sobre la salut física i mental (incloent mortalitat prematura en gent gran), disminució del rendiment acadèmic i físic, problemes socials i relacionals (intra i extrafamiliars), risc d'endeutament i desconnexió del subministrament, degradació dels edificis, despesa innecessària d'energia i emissions de CO2.

El nou estudi realitzat el 2014 per l'Associació de Ciències Ambientals (ACA) sobre la Pobresa Energètica a l'Estat Espanyol indica que el 2012, el percentatge de llars amb despesa d'energia desproporcionada va arribar al 17% (més de 7 milions de persones), i el percentatge de llars que es declaraven incapaces de mantenir la seva llar a una temperatura adequada a l'hivern era del 9 % (al voltant de 4 milions de persones). Respecte l'any 2010, això significa un augment del 34% en el primer aspecte valorat i un 19% en el segon. De fet, durant el 2012 l'estat espanyol va ser el quart país de la Unió europea amb més persones en situació de pobresa energètica.

A més en el nostre cas, la qüestió de la tarifa elèctrica és especialment problemàtica per les polèmiques que envolten el mecanisme de la fixació de preus, sobretot a les subhastes del mercat majorista i la qüestió no resolta del dèficit de la tarifa elèctrica. Durant el 2012 continuàvem tenint un dels preus de l'electricitat domèstica més cars de tota la Unió Europea, només superat per Dinamarca, Xipre, Alemanya i Bèlgica. Durant aquest mateix any, la despesa anual d'energia havia augmentat quasi un 50% respecte al valor del 2006.

Si analitzem els resultats per comunitats autònomes, Múrcia, Andalusia, Catalunya, Extremadura i Castella La Manxa registren el 2012 una incidència de condicions associades a la pobresa energètica per sobre de la mitja estatal.

Així doncs, la pobresa energètica és un problema creixent que té conseqüències sobre el confort i el benestar de les persones. Actualment, a Catalunya i a l'estat espanyol, els instruments polítics i legals encara no garanteixen l'ús i l'accés a l'energia a un preu just.

Principalment s'estan aplicant mesures correctives d'urgència que actuen com un fet principal, com el pagament de factures de gas i electricitat. Altres mesures per a pal·liar determinades situacions de pobresa energètica a curt termini poden ser el bono social , però tal i com assenyala l'estudi abans comentat els criteris amb els quals s'aplica són clarament insuficients.

Actualment, ha augmentat també la percepció entre organitzacions socials, empreses, mitjans de comunicació i la societat en el seu conjunt de la pobresa energètica com una problemàtica que forma part d'un entramat més ampli de reptes ambientals i socials.

Per a més informació sobre la pobresa energètica podeu consultar el web de l'Associació de Ciències Ambientals. L'entitat Ecoserveis ha elaborat una publicació sobre la situació a Catalunya i el Síndic de Greuges també ha elaborat un informe amb un anàlisi de la problemàtica i una sèrie de propostes per a pal·liar-la.

Altres llocs on informar-se poden ser: L'Aliança Contra la Pobresa Energètica, un col·lectiu ciutadà que informa i denuncia els abusos de les empreses elèctriques i el Grup de Treball de la Comissió Europea (CCWG), el qual està realitzant diferents estudis sobre la vulnerabilitat energètica a Europa.