Atrapem el Tigre

Un clar i recent exemple de participació ambiental i de ciència ciutadana és el projecte Atrapa el Tigre! Es tracta d'un sistema d'alerta creat per fer, de manera col·laborativa, un seguiment, el més acurat possible, del mosquit tigre. La participació ciutadana permet identificar la distribució de l'insecte i la seva expansió.

Amb aquest fi, el projecte compta amb una App, Tigatrapp, aplicació dissenyada per a que els ciutadans i ciutadanes, des dels seus telèfons mòbils, puguin reportar la localització d'un mosquit tigre o d'un lloc de cria. Per a participar en el projecte, descarrega't l'app, envia-hi les teves troballes i fotos i valida les dels altres.

I recorda, compte que pica!