Consells bàsics per fer una compra responsable

El consum responsable és un concepte que defensa el canvi dels nostres hàbits de consum per ajustar-los a les nostres necessitats reals i a les del planeta, triant opcions que afavoreixin el medi ambient i la igualtat social, és a dir, que generin el mínim impacte ambiental i els màxims beneficis socials possibles. En concret, el consum responsable està vinculat a la producció, la distribució, l'ús i la despesa de productes i serveis, i proporciona els mitjans per repensar els seus cicles de vida.

Vivim en una societat que fomenta un consumisme desmesurat amb polítiques d'utilitzar i llençar i avui més que mai, és evident la necessitat d'un canvi profund en els nostres hàbits de consum.

Alguns consells bàsics per a una compra responsable són:

- Informar-se sobre els aspectes bàsics de la compra i triar el producte més idoni a les nostres necessitats.

- Comprar només allò que sigui necessari i que s'ajusti a les nostres possibilitats econòmiques.

- Triar productes ecològics.

- Comprar productes a granel, amb poc embalatge o amb materials fàcilment reciclables i de baix impacte ambiental.

- Evitar l'ús de bosses de plàstic i de paper d'alumini i substituir aquests productes per bosses reutilitzables i recipients per a portar els aliments.

- Evitar la compra de productes que continguin substàncies tòxiques o perilloses per a la salut.

- Triar productes de proximitat que potenciïn l'economia local i redueixin els costos i els impactes derivats del transport.

- Triar productes de comerç just per a afavorir les economies locals dels països del Sud i així garantir els drets laborals dels treballadors de la cadena de producció, distribució i comercialització.

- Posar els estalvis a la banca ètica.

- Practicar una forma de turisme que no tingui un impacte negatiu ni en la societat receptora ni en el medi.

Per més informació sobre consum conscient i transformador podeu consultar la Revista Opcions.