Cursa de transports i mostra de mobilitat col·laborativa

La Cursa de Transports és una comparativa cívica entre els diferents mitjans de transport que es fan servir per moure's a una ciutat. S'hi compara tant els temps de viatge com els costos que aquests representen: per a l'usuari (costos directes) i per a la societat i el medi (costos externs). Els objectius són:

· Fer que els/les participants de la cursa adquireixin consciència dels costos del transport (no només del temps). Per aquest motiu, es fan aflorar també els costos externs (socioambientals), que sovint no es tenen en compte.

· Donar a conèixer l'oferta alternativa al vehicle privat en un municipi i les possibilitats de moure's eficientment amb altres sistemes de transport (intermodalitat).

· Situar els modes no motoritzats com a modes de transport plenament vàlids (són les opcions més saludables i segures i, en alguns recorreguts, les més ràpides).

· Rellançar l'oferta actual o futura per la mobilitat sostenible.

En l'edició de dissabte 22 de febrer de 2014 van participar unes 30 persones en dues rutes, des de dos punts d'origen (l'Aula Ambiental de la Sagrada Família i l'Aula Ambiental de les Corts) cap a un un punt d'arribada comú, La Fàbrica del Sol, amb diferents mitjans de transport: bicicleta, bicicleta elèctrica, bicing, metro, bus, patins, cotxe i a peu.

Com a conclusió, podem afirmar que l'ús del transport públic suposa un estalvi del 80% respecte el vehicle privat i permet estalviar el 50% de les emissions de CO2 en el cas del bus, i el 90% en el cas del Metro. L'ús de la bicicleta, el caminar, els patins i el transport públic són les formes més econòmiques i sostenibles de viatjar en trajectes urbans per la ciutat de Barcelona. Amb la tarifa integrada del transport públic, considerant l'ús de la T-50/30, s'aconsegueixen estalvis del 80% respecte el cotxe; o el que és el mateix, l'ús del cotxe dièsel és entre 5 i 7 vegades més car que anar en transport públic; considerant-hi les despeses de manteniment, reparacions, compra del vehicle i impostos i 3 € d'aparcament. La bicicleta i els patins són els modes de transport que millor combinen rapidesa i economia.

En la segona meitat de la jornada a La Fàbrica del Sol, representants de sis entitats diferents van presentar les seves iniciatives de mobilitat col·laborativa, opcions de transport compartit que et permeten estalviar diners i energia.

· Comparte Tren. A través del web www.compartetren.com és possible entrar en contacte amb altres persones que facin el mateix recorregut en AVE per obtenir descomptes de fins al 60% amb la "Tarifa Mesa" de Renfe.

· Vanapedal. Empresa d'eco-logística que ofereix solucions eficients per la distribució urbana de mercaderies d'última milla utilitzant tricicles de càrrega amb assitència elèctrica. www.vanapedal.eu

· Trèvol. Cooperativa de missatgeria i de neteja en bicicleta i vehicles elèctrics, que aplica el sistema cooperatiu amb sensibilitat ecològica. www.trevol.com

· Avancar. Primera empresa de car-sharing a Espanya que ofereix una alternativa al lloguer o compra d'un cotxe a la ciutat. Funciona amb un sistema de reserva on-line de 120 vehicles en diferents aparcaments repartits per Barcelona. La reserva inclou l'assegurança i el combustible. www.avancar.es

· Social Car. El primer servei de lloguer de cotxes P2P (de persona a persona) a Espanya. Permet a particulars llogar els seus vehicles, aprofitant el temps en què no s'utilitzen i romanen aparcats, posant en contacte conductors amb cotxes disponibles. www.socialcar.com

· Yes We Park. A través del seu web www.yeswepark.com obre un canal de comunicació entre propietaris i gestors de places d'aparcament i usuaris que necessiten aparcament en una zona i franja horària concreta, evolucionant cap al pàrking compartit.

Foto participants cursa de transports
Enllaços relacionats: 
Fitxers relacionats: