Destí dels residus elèctrics i electrònics

Alguna vegada t'has plantejat on van a parar els ordinadors, televisors i altres residus electrònics quan ja no els volem a casa? Com tots sabem, els electrodomèstics i els dispositius electrònics aporten solucions a problemes de la vida quotidiana i faciliten la comunicació i el desenvolupament tecnològic, però un cop s'espatllen o decidim canviar-los per d'altres amb més prestacions, es converteixen en residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Els RAEE són residus catalogats com a perillosos ja que contenen infinitat de substàncies diferents, la majoria tòxiques i en molts casos la seva recuperació o reciclatge és molt baix. A l'Estat espanyol, més del 70% dels residus electrònics es tracten de manera incontrolada i en el cas dels telèfons mòbils per exemple, tan sols un 5% es reciclen i a més no tots els materials s'aconsegueixen reciclar.

Aquest tipus de residus són els que augmenten més ràpidament al món, a un ritme anual del 5%, ja que els aparells tenen un cicle de vida cada cop més curt a causa de l'obsolescència programada, una pràctica empresarial que es va iniciar als anys 20 del segle passat i que consisteix en dissenyar i construir objectes de consum amb una vida útil relativament curta per incentivar encara més el consum.

Sovint obsolets en pocs anys, els aparells elèctrics i electrònics són reciclats o tractats en condicions controlades a casa nostra o bé són exportats per a ser tractats o per revendre'ls cap als països del Sud, per tal de donar-los una segona vida. Aquests carregaments, amb la promesa d'una segona vida, sovint acaben, però, en abocadors després de ser exportats per homes de negocis sense escrúpols.

Inevitablement, en els cementiris electrònics dels països del Sud es respiren múltiples substàncies tòxiques –plom, mercuri, cadmi- ja que no es disposen d'instal·lacions adequades per poder tractar aquests residus, i es converteixen en un focus nociu tant per la salut de les persones com pel medi ambient.

Però, per què l'Àfrica és el nostre cubell d'escombraries? Principalment perquè els països africans no tenen un marc legal que posi fre a l'arribada d'aquests residus, i Europa i Estats Units aprofiten aquesta situació per evitar les altes despeses del reciclatge d'aquests residus.

Pots trobar més informació sobre els RAEE al web de l'Agència de Residus de Catalunya. Al web de l'ONG Greenpece també et pots informar d'algunes estratègies que s'estan duent a terme per a frenar l'impacte d'aquests residus.

I a Barcelona al programa Millor que Nou, trobaràs suport i assessorament gratuït per tal que puguis reparar per tu mateix alguns aparells i objectes, a més de botigues de segona mà, mercats d'intercanvi i tallers de reparació.