Economia, emocions i transformació

L'economia és la ciència social que té per objecte les necessitats de les persones. Les necessitats fan referència a tot el que les persones necessitem per viure. Es poden dividir en les que necessiten ser cobertes amb béns materials, amb serveis, amb informació i coneixement o amb la interrelació amb altres persones. Per tant, l'economia és una ciència social que tracta de les persones.

Per tal de satisfer les nostres necessitats, l'economia utilitza els processos de produir, de consumir i de distribuir.

Moltes persones hem perdut la connexió amb el que significa economia. Aquesta desconnexió fa que perdem de vista de quina manera podem intervenir en la nostra vida econòmica.

En aquest taller hem omplert de la mà de Joana Conill de l' Espai d'Anàlisi Social i d'una forma molt vivencial, el significat de l' economia. Apropiant-nos de la nostra capacitat d'oferir, de rebre i de relacionar-nos, l'economia s'ha convertit en quelcom que va més enllà del monetarisme i de la instrumentalització de les relacions i hem pres consciència de la nostra capacitat d'intervenir en la nostra vida econòmica.

Alhora, hem obert espais per comprendre, de la mà del mapa de les emocions, que la realitat social és una construcció en la qual intervenim tots i totes, a partir de les nostres relacions, de les nostres accions i de la responsabilitat.

L'economia, encara que no ho sembli, està més a prop de la filosofia que de les matemàtiques.