Edificis sostenibles a Barcelona

A més a més de La Fàbrica del Sol, Barcelona compta amb diversos edificis sostenibles. Entre ells destaquem:

L’edifici que alberga la seu central del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, situat al districte tecnològic 22@ es considera un exemple de construcció sostenible i destaca per la seva gran eficiència energètica. Els climatitzadors tipus free-cooling i la incorporació d'intercanviadors de calor permeten reduir la demanda tèrmica de les oficines. A més, el mur de façana i el sistema d'aïllament tèrmic actuen com a escut frenant el sobreescalfament. Gràcies a aquestes estratègies, s'ha aconseguit un important estalvi:

-L'edifici estalvia el 72% del consum energètic de climatització (84% de la producció en fred) respecte el que requeriria un edifici convencional del mateix ús.

-Estalvia quasi un milió i mig de kWh anuals.

-La reducció d'emissions de CO2 és de 963 Tm anuals.

Aquestes reduccions suposen un estalvi anual de més de 250.000€.

L’edifici Media – Tic  situat també al districte 22@ és un altre excepcional exemple d’arquitectura sostenible de qualitat. Creada per l’arquitecte Enric Ruiz – Geli,  aquesta construcció fa servir únicament energies renovables.

Un dels punts forts de l’edifici és la regulació de la climatització, que es realitza a partir de l’original façana on se situen uns sensors anomenats “luxòmetres” i un innovador material conegut com a Teflon, que actua com a filtre solar. La façana optimitza la llum solar per tal de crear un atmosfera climàtica adequada a l’interior de l’edifici. Aquest fet permet un estalvi del 60% en emissions de CO2 ja que l’ús de calefacció i aire condicionat disminueix ostensiblement. La façana i altres elements de l’edifici com les plaques solars de la terrassa permeten una reducció del 20% de la despesa energètica.

Cal saber que els edificis sostenibles no són més cars alhora de ser construïts, sinó que tenen un cost semblant a qualsevol altre edifici. Per tant, la construcció sostenible aporta una gran quantitat d’avantatges i ens permet avançar cap a un futur més respectuós amb el medi ambient.

El Centre Cívic Baró de Viver és el primer equipament sociocultural de l'estat espanyol en aconseguir el certificat LEED Platinium, el màxim guardó a la sostenibilitat d'edificis a nivell internacional. Aquest centre cívic disposa d'una coberta vegetal que recull i filtra l’aigua de la pluja, plaques solars fotovoltaiques i molta llum natural. A més, l'aïllament tèrmic i acústic de l'edifici s'ha fet aprofitant les característiques naturals de la llana de roca que, al seu torn, ha contribuït a augmentar la durabilitat del mateix.