El compost és més que un adob

Restes de fruita i verdura, closques d’ou, taps de suro... poden deixar de ser un residu per convertir-se en un adob natural, el compost. T’hi apuntes?

La nostra brossa diària conté un 40 % en pes de matèria orgànica (les restes de menjar o de les plantes del balcó). Aquestes restes de menjar i fulles, més que un residu, són un recurs molt valuós, ja que les podem convertir en un adob natural, el compost i retornar-les a la terra per millorar el sòl i nodrir les plantes. Per tant, reciclar la matèria orgànica és molt important.

El reciclatge però no és un invent humà, a la natura tot es recicla. La matèria circula en un cicle sense fi anomenat cicle de la matèria i passa d’orgànica a inorgànica i viceversa.
Tots els éssers vius estem fets de matèria orgànica i quan morim ens convertim en matèria inorgànica. Qualsevol fulla que cau
al terra es descomposa i es converteix en pols. La transformació o descomposició de la matèria orgànica a matèria inorgànica la fan els organismes descomponedors i gràcies a ells desapareixem i el cicle torna a començar. Les plantes agafen aquesta matèria inorgànica i la converteixen en orgànica.

Però no tota la matèria orgànica es descompon amb la mateixa rapidesa. Hi ha algunes substàncies que es descomponen ràpidament en hores o dies, però altres necessiten molt més temps. Per tant, passat uns mesos s’acumularan les més difícils de descompondre que perduraran en forma de material d’aspecte terrós, de color negre i un agradable olor a terra.

Si la seva transformació és espontània, sense intervenció humana se l’anomena humus, aquesta terra de color fosc, amb una olor característica de terra bona i una textura esponjosa. Però si pel contrari l’ésser humà l’ha facilitat se li diu compost, i al procés compostatge. El compostatge és la forma més lògica de tractar les restes orgàniques de les llars (del menjar, l’hort o el jardí).

L’humus i el compost contenen molts dels nutrients que les plantes necessiten, però a més reuneixen una sèrie de característiques tant o més importants. El compost és un material molt porós que acumula aigua de forma disponible per a les plantes. Per la seva composició química, té càrregues elèctriques negatives que fan que s’enganxi a la resta de partícules del sòl. Això redueix la possibilitat que l’aigua les arrossegui, el que disminueix l’erosió o pèrdua de sòl. Aquestes càrregues elèctriques també retenen els nutrients i els alliberen de forma lenta a mesura que es necessiten. També millora les característiques dels sòls i a més, molts organismes descomponedors segreguen antibiòtics que protegeixen les plantes de moltes de les malalties i plagues. Per tot això
el compost és molt més que un adob i és molt millor que els adobs químics o de síntesi. Els fertilitzants químics contaminen els aqüífers per un excés de nitrats i el seu procés de producció, embalatge i transport també té un fort impacte ambiental.

En fer compostatge contribuïm a la reducció de les deixalles que es porten als abocadors o a les incineradores, disminuint d’aquesta manera els problemes ambientals associats a aquests tractaments. Per tant, el compostatge recupera la matèria orgànica i serveix per apropar-se a una economia circular.

A Barcelona la brossa orgànica es recull en el contenidor marró i se’n fa compost i biogàs, una font d’energia que s’utilitza per produir electricitat i calor, a l’ecoparc de Zona Franca.

Però a més, existeixen barris a la ciutat en els quals podem fer compostatge comunitari com ara a la Barceloneta, la Sagrada Família, Vallcarca i alguns espais del Pla Buits i horts municipals, entre d’altres. Aquest compost el podem utilitzar per a les nostres plantes i els nostres horts, ajudant a tancar el cicle de la matèria.

Per tant, separar bé la matèria orgànica que generem a casa és bàsic perquè el cicle de la vida no s’aturi, per evitar problemes ambientals i les plantes ens ho agrairan.

 

Per on començar?

 

Barcelona, setembre 2018

Enllaços relacionats: 
Fitxers relacionats: