Espais verds i biodiversitat

Les ciutats avancen establint un equilibri entre l'activitat urbana i el respecte a la natura i a la diversitat biològica que els és pròpia. Barcelona impulsa la preservació de la biodiversitat a través de programes de conservació de la flora i de la fauna, i dels hàbitats on viuen. 
Els espais verds constitueixen llocs a l'aire lliure per al lleure i el foment de la convivència. Cal renaturalitzar la ciutat, ampliar el verd urbà i recuperar els usos tradicionals del paisatge de la perifèria urbana per tal d'aconseguir un entorn serè, amb zones agrícoles, prats i rodals de bosc.