Fonts d'energia renovable i avantatges

Les energies renovables són aquelles energies que provenen de recursos naturals que no s'exhaureixen a escala humana encara que es facin servir de forma constant. L'aprofitament humà de l'energia sempre comporta un cert impacte en el medi, però, si comparem els importants efectes negatius que causa l’ús de les fonts d’energia convencionals, l'impacte de les renovables és ínfim.

L’origen de la major part de les fonts d’energia renovable és l’energia solar, de forma directa o indirecta.

Moltes fonts d’energia renovable depenen de la geografia i del clima, de manera que no es poden fer instal·lacions de qualsevol tipus d'energia renovable a qualsevol indret.

Una altra característica de les energies renovables és que es consumeixen generalment al lloc on es generen, és a dir, són fonts d'energia autòctones, en canvi, els combustibles fòssils s’extrauen tan sols en un nombre limitat de països i s’exporten a la resta del món. Fer servir les fonts d’energia renovable fa disminuir la dependència de subministraments externs i contribueix a l'equilibri interterritorial i a la creació de llocs de treball. En aquest sentit, es calcula que les energies renovables creen cinc vegades més llocs de treball que les convencionals, les quals generen molt poca ocupació en relació al seu volum de negoci.

Les fonts d'energia locals resulten més econòmiques que les fonts tradicionals perquè comporten una menor pèrdua energètica i les despeses econòmiques inherents a les necessitats de transport i distribució també es redueixen.

Les principals fonts d’energia renovable són:

Eòlica: és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per l'efecte dels corrents d'aire mitjançant aerogeneradors, i que és transformada en altres formes útils per a les activitats humanes.

Solar tèrmica: és l'aprofitament de l'energia del sol per a produir calor, es pot aprofitar per cuinar o per escalfar aigua calenta destinada al consum domèstic o a la climatització.

Solar fotovoltaica: és la transformació directa de l'energia lumínica que prové del sol en energia elèctrica mitjançant uns panells solars que tenen cèl·lules fotoelèctriques. La radiació solar té un valor de potència que varia amb l'altitud, el clima, la latitud, les condicions atmosfèriques, el moment del dia i les estacions de l'any.

Hidràulica: prové de l'aprofitament de l'energia acumulada als salts d'aigua que pot ser transformada en energia elèctrica a partir del funcionament d’unes turbines que mouen un generador elèctric creant així energia elèctrica. Amb aquest sistema no es consumeix aigua, sinó que s’aprofita l’energia que conté el seu moviment.

Geotèrmica: és aquella energia que pot ser obtinguda mitjançant l'aprofitament de la calor de l'interior de la Terra. A gran escala, es pot fer servir aquest tipus d’energia per a obtenir aigua calenta sanitària (calefacció, rentar roba, etc.), energia tèrmica industrial o bé per a produir electricitat a partir del vapor calent que es fa passar per una turbina. A petita escala, té usos molt diversos, segons la diferència de temperatures aconseguida.

Mareomotriu: és aquella resultat de l’aprofitament de l'energia de les ones, la produïda deguda al gradient tèrmic oceànic, la dels corrents marins i la produïda per la potència osmòtica (obtinguda a partir de la diferència de concentració de sal entre l’aigua de mar i l’aigua dolça). Aquest tipus d'energia es pot aprofitar en llocs com ara golfs, badies o estuaris, fent servir turbines hidràuliques que s'interposen en el moviment natural de les aigües.

Biomassa: és aquella que prové de la transformació de matèria orgànica, com ara residus agrícoles o troncs d'arbres, en energia calòrica o elèctrica. Aquesta energia de la biomassa ha de ser extreta a partir d'una sèrie de processos de transformació que poden ser físics, com el trencament, químics, com la piròlisi i la gasificació, o biològics, com els processos de fermentació per produir alcohols i èsters.

En conclusió, les energies renovables són garantia de futur perquè són netes, es restitueixen gratuïtament, i són part de la solució al problema energètic a llarg termini. Representen el recurs energètic autòcton més important de Catalunya i el seu aprofitament energètic redueix la dependència energètica externa, a més de mitigar els efectes sobre el canvi climàtic.

Per a més informació sobre les energies renovables, pots consultar el web de l' Institut Català d'Energia, el de l'Ajuntament de Barcelona (Barcelona Energia) i el de l'Associació d'Empreses d'Energies Renovables.

Al web Energías Renovables trobaràs notícies d'actualitat sobre les energies convencionals i les renovables al igual que el bloc del dialEc que és una agència de comunicació especialitzada en serveis d'assessorament i gestió per ajudar a materialitzar projectes relacionats amb la sostenibilitat.

Al web de la Xarxa per la Sobirania Energètica (XSE) també trobaràs informació sobre les energies renovables i el model energètic actual.