Francesc Daumal

Francesc Daumal: "El paisatge sonor canvia amb l’evolució de la ciutat"

 

Nascut el 28 de maig del 1948 a Barcelona, en Francesc Daumal es defineix com una persona que es fixa en la poètica de l’acústica. Catedràtic d’Enllumenat i Climatització a l’ETSAB, compagina la seva activitat docent amb la divulgació i conservació dels paisatges sonors de la ciutat i sobretot en la posada en valor i el coneixement de la importància de l’acústica dels espais.

 

A què et dediques actualment?

Sóc professor d’acústica a l’ETSAB i dirigeixo la Càtedra de Condicionament i Serveis a l’UPC.

Per què et vas interessar per la vessant acústica de l’arquitectura?

Vaig estudiar música molt de temps i tocava el baix en un grup. Aquest instrument sona en una tonalitat que té una gran reverberació i això feia que en molts espais no em sentís bé. Els meus companys em recomanaven fer canvis dels aguts  o de la posició dels altaveus, però jo seguia sense sentir-me bé i no sabia perquè. Vaig descobrir-ho durant els meus estudis d’Arquitectura amb el professor Santiago Vilallonga i em va agradar tant que vaig descobrir també la meva vocació: volia ser acústic.

Vas participar en l’Acusticat, primer Congrés d’Acústica de Catalunya, que en penses que s’hagi engegat aquest congrés i per a que penses que servirà?

Ha generat diàleg entre una gran diversitat d’agents implicats en l’acústica: arquitectes, urbanistes, enginyers, també guàrdies urbans i educadors i tècnics de diverses administracions amb molt bons resultats i amb un cost cobert pels patrocinadors que van venir a mostrar el seus aïllaments  i instruments de mesura sonomètrica. Que hagi estat un congrés monogràfic i gratuït és molt valuós i ha suposat un gran èxit.

Com va començar la teva col·laboració amb La Fàbrica del Sol?

Vaig fer una oferta d’un itinerari sonor pel Gòtic a l’Ajuntament que feia amb els meus alumnes de l’assignatura d’acústica i va agradar. Era un itinerari en el que es proposava l’experiència d’escoltar in situ el paisatge sonor del barri Gòtic. Els participants es tapaven els ulls guiats per parelles i en diferents estacions ens aturàvem per poder escoltar els sons de diferents moments del dia i així poder-ne ser conscients. Vam estendre la proposta a d’altres barris de la ciutat i els vam anomenar Els Batecs dels barris.

Per què creus que és important conservar el patrimoni sonor de la ciutat?

L’objectiu d’ensenyar a la gent els sons de la ciutat és per que els coneguin. Barcelona té un potencial increïble i el seu paisatge sonor pot ser un recurs turístic interessant. Cada dia estem destruint molts sons, com per exemple els picadors de les portes. La sonoritat dels llocs té un significat històric i etnològic: els carrers dels gremis sonaven cadascun de manera diferent. Ens interessa que els sons estiguin vius, però estan essent substituïts per altaveus.

Quina diferència hi ha entre sons i sorolls?

Els sons configuren la vida, però quan et distreuen esdevenen sorolls. Els sorolls són aquells sons que no desitjo i això depèn del moment i dels interessos de cadascú.

Quines propostes faries per reduir la contaminació acústica de Barcelona?

Penso que la ciutat ha d’afavorir la comunicació sonora entre els ciutadans, per això és necessari dissenyar i distribuir els espais urbans tenint en compte la seva acústica i afavorir entorns sonors agradables. Cal repensar la normativa des d’un punt de vista acústic.

Sobretot promoure l’educació sonora, a totes les edats i per a totes les persones.

I ja per finalitzar, quin somni t’agradaria veure acomplert?

M’agradaria deixar una Barcelona que la gent digués que val la pena venir a explicar. Donar a conèixer com batega i com canta Barcelona, quins són els sons que la defineixen específicament per estimar-la.

 


 

La Fàbrica del Sol ha presentat Els batecs dels barris del programa Com Funciona Barcelona? per adults i famílies al primer Congrés d’Acústica de Catalunya celebrat a Sabadell el passat 30 d’abril de 2016. Els batecs donen a conèixer a la ciutadania el paisatge sonor de cada districte de Barcelona per donar-los eines per estimar-lo.