Funcionament de l'associacionisme

Una associació és una agrupació de persones que decideixen unir-se de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir una finalitat comuna d'interès general o particular, sense ànim de lucre. És un fenomen social, jurídic i històric de les societats modernes.

Les associacions es constitueixen a partir dels Estatuts, que són les normes per les quals es regeix l'associació, i com a tal poden ser modificats i integrats, sempre amb la participació de tot el col·lectiu.

Als webs de la Generalitat de Catalunya, Xarxanet.org i del Voluntariat a Catalunya pots trobar informació sobre com formar part d'una associació, lleis, subvencions i d'altres temes que poden ser del teu interès.