Horts socials

Els horts socials són finques agrícoles amb diverses finalitats socials: formativa, creació d'oportunitats laborals, inclusió social, etc., i cobreixen, per tant, diferents necessitats socials. A Barcelona, la Xarxa d'Horts Urbans és un programa de participació destinat a les persones més grans de 65 anys, que té un impacte molt positiu i beneficiós tant per les persones usuàries del servei com per al medi ambient urbà.

El pla BUITS, és a dir, el programa municipal Pla de Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social, dinamitza terrenys en desús de la ciutat a través d'activitats de caràcter provisional impulsades per entitats públiques o privades sense ànim de lucre. Algunes d'aquestes iniciatives han pres també la forma d'horts urbans i/o socials.

Hi ha d'altres entitats que vinculen el treball a l'hort amb iniciatives socials i sostenibles. Per exemple, Tarpuna és una cooperativa que, entre d'altres projectes, transforma espais en desús en finques agrícoles, oferint a la vegada oportunitats laborals i formatives a col·lectius en risc d'exclusió social.

A Barcelona, així com a altres municipis, també hi ha horts urbans col·lectius que han sorgit de manera espontània, gestionats per veïns i veïnes i que aprofiten terrenys que no es fan servir.