Impacte ambiental de les tovalloletes humides

El consum de les tovalloletes humides s'ha incrementat notablement durant els darrers anys, sent cada cop articles més habituals en la higiene diària de moltes persones i famílies. El problema apareix en el moment en què aquestes tovalloletes es llencen pel vàter, ja que són les responsables d'embussos a la xarxa de clavegueram, avaries a les depuradores i l'encariment del procés de sanejament de les aigües residuals. Molts ajuntaments han reformat la seva ordenança de sanejament per prohibir que els ciutadans i ciutadanes llencin les tovalloletes humides pel vàter (a partir d'ara, les hauran e llençar a les escombraries). L'ordenança del medi ambient de Barcelona, en l'apartat relatiu al sistema de sanejament (títol 5 capítol 2) no posa especial èmfasi en la prohibició de l'abocament de tovalloletes, però si que ho fa amb altres materials o productes, com pintures o olis.

Davant d'un problema creixent i d'abast internacional, ja hi ha mesures en marxa com el canvi en les etiquetes dels paquets de tovalloletes (moltes ja indiquen que no es llencin al vàter) o la introducció de noves tècniques a les depuradores. Caldrà, també, que tots i totes hi posem de la nostra part i recordem que les tovalloletes humides, fins i tot les biodegradables, han d'anar al contenidor de rebuig.