Informes d’impacte ambiental dels projectes de Barcelona

L'avaluació d'impacte ambiental és un instrument per a la protecció del medi ambient de caire preventiu. Els projectes d'obres i construccions, ja siguin públics o privats, i que puguin tenir impactes sobre el medi ambient, només es poden atorgar si prèviament duen a terme i presenten un estudi d'impacte ambiental que avaluï els possibles efectes a l'entorn.

Segons la normativa vigent, els estudis d'impacte ambiental també han d'incloure alternatives i mesures correctores. L'Ajuntament de Barcelona posa a l'abast de la ciutadania informes d'impacte ambiental de diferents projectes de la ciutat, per tal que veïns i veïnes els puguem consultar. Si en vols saber més, dóna un cop d'ull al portal de Transparència d'Urbanisme i Ecologia.