Iniciatives d'Acupuntura Urbana

L’acupuntura urbana considera les ciutats com  organismes vius sobre els quals s’intervé de manera puntual per tal de pal·liar-ne les disfuncions. Durant les rutes del cicle hem anat descobrint moltes iniciatives locals de millora de la vida als barris de Barcelona, des de diferents punts de vista: microintervencions a l’espai públic, horts urbans, projectes de foment de l’economia social i col·laborativa, mobilitat sostenible… Tots ells són diferents àmbits que es poden tractar de manera separada, però que en realitat s’interrelacionen per garantir el bon funcionament del sistema urbà. Per altra banda, hem vist que aquestes iniciatives responen al fet que la ciutat es construeix gràcies a la intel·ligència col·lectiva i al treball en xarxa.

Aquest cicle ha inclòs 4 rutes per conèixer sobre el terreny aquestes iniciatives que milloren la vida als barris de Barcelona i una sessió final de debat a La Fàbrica del Sol. Les quatre rutes han estat mapades i han quedat registrades com a itineraris del Mapa Barcelona + Sostenible. Els recorreguts que hem fet han estat els següents:

- Poblenou, la ciutat productiva

Del seu passat industrial als projectes actuals de ciutat  intel·ligent, passant per les nombroses iniciatives veïnals, el barri del Poblenou és el barri dels contrastos. És un barri on es confronten diferents escales d’intervencions, des de l’escala global a la local, la qual cosa ens permetrà descobrir la materialització dels projectes de ciutat intel·ligent, eficient i sostenible i la seva confrontació amb les intervencions de petita escala, així com reflexionar sobre l’impacte de cadascuna en la vida del barri.

- Teixint llaços entre el Poble-sec i Montjuïc

Es diu que el barri del Poble-sec sempre ha donat l'esquena a la muntanya de Montjuïc i ha mirat cap a l’avinguda del Paral·lel, però, investigant més a fons la seva història en detall, ens adonem que la relació amb la muntanya, per molt que sigui complicada, ha estat molt rica al llarg de la història, s’hi han descrit itineraris i espais d’esbarjo, s’hi han fet trobades… i ho segueix sent amb iniciatives com els horts urbans o el bus del barri. El Poble-sec també gaudeix d’una vida social rica i vol convertir-se en un barri cooperatiu, on floreixin noves iniciatives de comerç, com per exemple el comerç just, el comerç verd, els bancs del temps i els mercats d’intercanvi.

- Resiliència urbana als barris del Coll i Vallcarca

Els barris del Coll i Vallcarca són dos barris del districte de Gràcia caracteritzats per la seva proximitat amb els tres turons de Barcelona: el turó de la Rovira, el turó del Carmel i el turó del Coll. El barri de Vallcarca està afectat per un pla urbanístic des del 2002 que ha generat una important degradació del teixit urbà i social del barri. En aquest context, els veïns i les veïnes s’organitzen per dur a terme diferents projectes amb l’objectiu de millorar la vida al barri i fer front a la seva destrucció. Així, per exemple, han tirat endavant la construcció de mobiliari urbà, l’establiment d’horts urbans, un projecte de cooperativa d’habitatge, entre molts altres.

- La sostenibilitat propera a Roquetes i Trinitat Nova

Com construïm una ciutat més sostenible a través d’intervencions de millora dels barris més perifèrics de la ciutat? Als barris de Roquetes i Trinitat Nova els reptes de la sostenibilitat urbana esdevenen reivindicacions veïnals en relació amb el Parc Natural de Collserola, els horts urbans, l’eficiència energètica dels edificis i els espais públics per a ús veïnal... Les experiències dels barris de Roquetes i Trinitat Nova són molt rellevants, i caracteritzades per una implicació important de la comunitat.

Amb Mans a l'obra! vam tancar el cicle amb un debat molt enriquidor, podeu veure'n un resum al vídeo que adjuntem.