Mobilitat i Espai Públic

Alliberar els carrers de la sobrecàrrega que representa l'excés de trànsit motoritzat i fomentar el repartiment equitatiu de l'espai públic és un dels objectius de la mobilitat sostenible. La mobilitat sostenible busca fer de la ciutat un espai saludable, segur, acollidor i eficient, en el qual els barris es moguin a velocitat humana. Prioritza els desplaçament a peu, en bicicleta i en transport públic col•lectiu i la recuperació dels carrers per a les persones.