Mostra itinerant d'alternatives energètiques

El passat 3 de juliol de 2013 La Fàbrica del Sol va organitzar la Mostra itinerant d'alternatives energètiques que va comptar amb la presencia d'una dotzena de projectes d'innovació, eficiència i gestió col·lectiva d'energia.

Els projectes es van presentar a través de taules temàtiques:

Iniciatives ciutadanes per un nou model d'energia

Pla Energètic Participatiu
Un projecte obert i inclusiu que tracta l'energia des d'una dimensió comunitària, a partir d'una visió holística i el treball en xarxa de veïnes i entitats interessades. Amb la participació d'Ecounion, Barcelona en transició, Xarxa Comunitària La Verneda Sant Martí, UAB, Agenda 21, Espai Ambiental, Agencia de la Energia, Raons Públiques, Ampa Escola La Pau, Biciclot, Música Zero.

Campanya desobediència Solar
Una eina de micro-participació ciutadana en plantes de generació fotovoltaica sobre teulat a través instal·lacions lligades al consum d'energia. El projecte està impulsat per Ecooo, una empresa sense ànim de lucre especialitzada en la participació ciutadana en projectes d'energies renovables i en la difusió de la sobirania, estalvi i eficiència energètica.

Plataforma per un nou model energètic
Una entitat integrada per més de 150 organitzacions de diversos àmbits i prop d'un miler d'activistes de tot l'Estat espanyol. Els objectius de la plataforma és fer pressió al govern per frenar normatives que atempten contra el desenvolupament de les Energies Renovables i difondre als mitjans de comunicació la nova cultura de l'energia.

Eines per al consum d'energia neta

Serveis energètics bàsics autònoms
SEBA presenta Rènting Solar, un projecte que promou el lloguer d'una instal·lació fotovoltaica per a generar la pròpia energia elèctrica. L'associació, nascuda el 1989, gestiona avui 350 instal·lacions fotovoltaiques autònomes entre Catalunya, Aragó i Balears, incloent-hi les micro-xarxes agrupant usuaris que comparteixen infraestructures de generació, transport i acumulació.

Som Energia
La primera cooperativa de producció i consum d'energia verda certificada de l'Estat. L'objectiu que té és reunir milers de persones amb el desig de canviar el model energètic actual i treballar junts per assolir un model 100% renovable. Avui presenten la planta de biogàs de 500 kW de Torregrossa, amb la que es produirà 3500 Mwh/any, l'equivalent al consum de 1100 habitatges.

Les atxes (van absentar-se)
Una cooperativa de serveis d'estalvi energètic basada en el consum de calor. Ofereixen als clients i socis poder disposar d'una caldera de biomassa en base a un contracte que contempla les Kcal consumides i facilita la caldera més adient segons les Kcal al mes que consumeixis.

Autoconsum i autosuficiència solar

Azimut 360
Una cooperativa especialitzada en l'elaboració i l'execució de projectes d'energies renovables, tant pel que fa a la generació com a la distribució i gestió del consum. L'equip d'Azimut 360 té més de 15 anys d'experiència en l'àmbit de les instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa i en els sistemes autònoms d'electrificació rural.

Solartradex
Una empresa especialitzada en el camp de l'eficiència energètica i l'energia solar, presenta el projecte del Restaurant Lasal del Varador de Mataró, el primer projecte que s'ha executat sense cap mena d'ajuda, prima ni subvenció que ha aconseguit reduir un 40% la factura elèctrica del comerç.

Aiguasol
Des de 1999 la cooperativa ofereix serveis d'enginyeria, consultoria i recerca, promovent solucions innovadores que permeten reduir l'impacte associat al consum d'energia.

Projectes amb fonts d'energies renovables alternatives a la solar

Navitas Paradigma
Pretén dissenyar un miniaerogenerador eòlic d'eix vertical, que per les seves característiques (poc soroll, mínimes vibracions, eficiència i fàcil integració) sigui adient per ser instal·lat en edificis urbans. El disseny es desenvoluparà en col·laboració amb l'Escola Elisava, Ficosa i les instal·lacions de l'Ateneu de Fabricació Fab Lab de Les Corts.

Eolpop
El projecte Viure de l'aire del cel proposa la instal·lació d'un aerogenerador de propietat compartida, que permeti generar electricitat neta i verda, tot fent possible la solidaritat entre les persones que viuen a zones urbanes i les que viuen a zones rurals. Actualment el projecte està en fase d'autorització administrativa.

Minihidràulica de la Trinitat
ATLL gestiona la generació d'energia elèctrica de l'Estació Distribuidora de la Trinitat, aprofitant els recursos energètics de l'aigua potable subministrada a l'Entitat Metropolitana de Barcelona, concretament l'aigua provinent del Ter i potabilitzada a l'ETAP del Ter (Cardedeu).

L'activitat s'emmarcava dins la Setmana Europea de l'Energia Sostenible i, juntament amb la resta d'activitats organitzades des de l'equipament, ha servit per contribuir a teixir una xarxa de coresponsabilitat entre tècnics i ciutadania i per donar eines pràctiques per treballar cap a una nova cultura de l'energia.