Normativa

Saps que a Barcelona hi ha un pla per la reducció de la contaminació acústica 2010-2020?

El Pla és un instrument creat per a fer front a les problemàtiques associades al soroll i la contaminació acústica i amb l'objectiu de crear una entorn saludable en relació a la situació acústica. En definitiva, és un pla pensat per a millorar la qualitat acústica de Barcelona.

S'estructura en 5 línies estratègiques, que es desprenen de les prioritats d'actuació municipals. Aquestes línies es concreten en 18 programes d'actuació i 54 accions vinculades als programes. És un document dinàmic i flexible i representa la culminació d'un procés iniciat amb l'elaboració del Mapa Estratègic del Soroll.