Normativa

Saps que el pla de residus de Barcelona aposta per la prevenció?

La gestió dels residus municipals es basa en una piràmide jeràrquica establerta per la legislació europea, espanyola i catalana.

En aquesta, la prevenció ocupa el primer lloc, per davant del reciclatge, i la disposició controlada es contempla com a última opció. Això porta implícita la idea que el millor residu és el que no es produeix. La prevenció de residus pot ser quantitativa (pes, volum...) o qualitativa (prevenció de residus tòxics, perillosos...). La prevenció de residus té molts beneficis, suma-t'hi!