Nova llei de cooperatives

El juny del 2015 el Parlament de Catalunya va aprovar la nova llei de cooperatives de Catalunya que regula, protegeix i fomenta el moviment cooperatiu. Els objectius i les novetats de la llei giren entorn cinc punts:

- Fomentar la creació de cooperatives

- Reforçar les vies de finançament intern

- Millorar la gestió empresarial

- Assolir un major dimensionament del sector cooperatiu

- Simplificar i eliminar càrregues

Actualment, existeixen a Catalunya al voltant de 4000 cooperatives de tots els tipus i de fet, la fórmula cooperativa té una llarga trajectòria en el territori català.

Si vols saber-ne més sobre les diverses tècniques per incentivar la creació de cooperatives pots consultar els diversos documents que expliquen les diferents seccions d’aquesta nova llei.