Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor és un servei gratuït municipal, depenent de la Direcció de Comerç i Consum, que informa, ajuda i assessora als ciutadans i ciutadanes en matèria de drets i deures associats al consum. També s'hi poden tramitar queixes, denúncies i reclamacions.

Consulta tot el que poden fer per tu, ja siguis consumidor, usuari o comerciant, clicant als enllaços relacionats.