Qualitat acústica

Saps com ens afecta la contaminació acústica?

La contaminació acústica és la presència a l'ambient de sorolls i vibracions a nivells per sobre del considerat normal. Té efectes negatius sobre la salut auditiva, física i mental de les persones o altres animals, i també pot dificultar el desenvolupament de les nostres activitats quotidianes. Així doncs,

el terme fa referència al soroll (entès com a so excessiu i molest) provocat principalment per les activitats humanes (trànsit, indústries, locals d'oci,...) i que pot tenir efectes nocius per la nostra salut i l'entorn que ens envolta.

Quins efectes pot tenir la contaminació acústica sobre la nostra qualitat de vida?

Les ones sonores no es veuen, però això no vol dir que no ens afectin! Si estem exposats o exposades contínuament al soroll, aviat en patirem els efectes: dificultat per conciliar la son i/o alternacions de la son, dificultat en la comunicació, nerviosisme, irritabilitat, disminució temporal o permanent de la capacitat auditiva, estrès, etc.

No només les persones ens veiem afectades per la pèrdua de qualitat acústica. A la càpsula de sostenibilitat que enllacem aquí, veuràs com el soroll també té repercussions sobre el fons marí.