Qualitat de l’aigua de l’aixeta

La realització de les anàlisis periòdiques permeten la verificació del bon funcionament del sistema i del compliment de criteris de qualitat sanitària a l'aigua. Aquestes anàlisis es realitzen al laboratori i analitzen paràmetres químics, físics i biològics de les aigües de consum perquè siguin aptes per al consum humà. Els paràmetres que s'analitzen són:

- Paràmetres microbiològics ( Escherichia coli, Enterococ, Clostridium perfringens...)

- Paràmetres químics ( benzè, cadmi, cianur, mercuri,...)

- Paràmetres indicadors ( clor, conductivitat, olor, pH...)

La ciutadania pot consultar la qualitat de l'aigua de casa seva de dues maneres:

1. Demanant una analítica de control a l'Agència de Salut Pública.

2. O bé posant-se en contacte amb l'empresa subministradora, Aigües de Barcelona.