Qualitat de l'aire

Saps que les cabines de control atmosfèric mesuren la qualitat de l’aire que respirem a Barcelona?

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) és un sistema de detecció de contaminants a l'aire. La xarxa compta amb estacions que mesuren la qualitat de l'aire d'una zona determinada, i segons els resultats obtinguts, es poden dur a terme les actuacions convenients per a solucionar els problemes que pot originar la contaminació atmosfèrica.

El programa Com Funciona Barcelona? ofereix l'activitat L'aire que es respira a Barcelona. En aquesta, es visita una cabina de control atmosfèric i es veu el seu funcionament.