Reaprofitem l'aigua de pluja amb aljubs

Un aljub és un dipòsit d'obra que capta i desa l'aigua de la pluja.

A la Fàbrica del Sol, l'aljub capta i emmagatzema l'aigua de pluja a la terrassa de l'edifici. Aquesta aigua es reaprofita en els sanitaris de l'equipament. L'aljub és d'una superfície de 400 m2.

El paviment flotant és pedra artificial de la marca Breinco. A la zona verda el paviment està enfonsat i a sobre hi ha uns 5 cm de substrat de Burés. A la zona transitable, hi ha una càmera d'aire d'uns 20 cm, que alberga una làmina d'aigua de fins a 10 cm.

Si plou molt en poc temps, hi ha dos sobreeixidors per evacuar l’excés d’aigua.

Els aljubs contribueixen a estalviar els recursos hídrics, i són un clar exemple d'arquitectura i construcció sostenible.