Remunicipalització de l’aigua

La remunicipalització és el procés pel qual un servei que originàriament havia estat públic, com per exemple l'aigua, i ha passat a mans privades torna a mans municipals. Alguns dels arguments que recolzen aquesta política són: el fet que l'aigua és un bé comú i un dret universal, la necessitat de fer una gestió transparent d’aquesta i la garantia d’aconseguir un servei accessible per a totes les persones ja que l’aigua no és una mercaderia.

Al món, 235 ciutats o pobles han dut a terme processos de remunicipalització del servei en els últims 15 anys. A Catalunya, hi ha municipis petits que ja han remunicipalitzat el servei d'aigua i per tant, compten amb una gestió pública del servei. A Barcelona, la gestió de l'aigua està privatitzada actualment, però el debat sobre el debat està sobre la taula i és una de les propostes de l'actual consistori.