Serveis que ofereix la banca ètica

Les entitats de banca i finançament ètic ofereixen serveis bancaris i financers que incorporen criteris ambientals i socials i promouen les relacions justes entre els països del Nord i del Sud. És per això que inverteixen en projectes que garanteixen un benefici per les persones i pel medi ambient.

Algunes de les característiques més rellevants de la banca ètica són:

- Transparència: informar de manera constant als clients i a la societat de les inversions que porta a terme el banc.

- Economia real: mantenir-se al marge de la especulació i dels mercats secundaris.

- Rendibilitat social: fomentar activitats que puguin ser beneficioses per la societat.

- Sostenibilitat: promoure el desenvolupament sostenible a partir de la pròpia estructura de la banca i de la inversió en projectes concrets.

La banca ètica és un sector que ha proliferat favorablement durant els últims anys i actualment a l’Estat Espanyol hi ha diversos bancs que es regeixen per aquests criteris com: Triodos Bank, Fiare, Coop57 i Oiko Credit.

Us deixem tota una sèrie d'enllaços on podreu trobar els recursos, materials i activitats que aquestes entitats i moltes d’altres posen a l'abast per a tothom que estigui encuriosit i tingui ganes de practicar la banca ètica.