Turisme responsable

Saps quines són les mesures a adoptar per a fer un turisme responsable a casa nostra i a d’altres països?

Mark Twain, l'autor de la cèlebre novel·la Les Aventures de Huckleberry Finn, va dir "viatjar mata els prejudicis i la ignorància, per això mai no tindrem un criteri sòlid sobre la gent i la vida si ens asseiem en el nostre racó del món".

Segons l'Organització Mundial del Turisme (OMT), el turisme es defineix com les activitats que realitzen les persones durant els seus viatges i estades en llocs diferents al seu entorn habitual, per un període de temps consecutiu inferior a un any, amb finalitats d'oci, negocis i altres motius.

El turisme avui dia és una important font d'ingressos per a molts països i és el sector econòmic que té una de les projeccions de creixement més forta. Es calcula que més de 500 milions de persones al món viatgen cada any a l'estranger per plaer.

Tot i aquestes bones dades, està demostrat que el turisme pot tenir impactes negatius sobre el medi ambient i la cultura de les poblacions locals. L'impacte ambiental relacionat amb el desenvolupament del turisme en zones naturals de països del sud és un tema molt preocupant. En moltes de les destinacions més freqüents, les àrees naturals han resultat danyades o destruïdes per l'excés d'edificació i un desenvolupament irresponsable.

Un altre impacte a tenir en compte és el cultural. A mesura que el turisme arriba als llocs més remots, l'impacte sobre les cultures locals és inevitable. El flux dels valors, els diners i els béns estrangers alteren l'entorn natural i la cultura de forma irreversible.

Per a minimitzar aquests i d'altres impactes fa uns anys ha sorgit una nova proposta de turisme alternatiu que ha adoptat la denominació de turisme responsable, una opció respectuosa amb el medi i amb les cultures de l'entorn. Des d'aquest punt de vista, el Turisme Responsable no apareix com un tipus o model específic de turisme, sinó com un moviment a favor de la sostenibilitat de l'acció turística que s'articula a través d'una àmplia gamma d'accions que es poden sintetitzar en tres eixos:

a) establir models de desenvolupament turístic sostenibles i específics per a cada zona de destí, respectant les variables socials, culturals, econòmiques i ambientals autòctones
b) denunciar els impactes negatius que el turisme comporta o pot suposar en les societats locals i en el seu entorn, i a la vegada implicar-se i recolzar als col·lectius afectats
c) valorar i reclamar la responsabilitat de turistes, tour-operadors, amfitrions i institucions

Una d'aquestes modalitats de turisme responsable és l'ecoturisme. El podem definir com "aquella modalitat de turisme sostenible que consisteix a visitar àrees naturals i seminaturals amb l'objectiu de gaudir, apreciar i estudiar els seus atractius naturals (paisatge, gea, flora i fauna salvatges), així com el patrimoni cultural que s'hi pugui trobar, mitjançant un procés que promou la conservació i afavoreix el desenvolupament de la població local".

En l'Ecoturisme els viatgers trien petits hotels locals en comptes de grans cadenes hoteleres, es mouen en transport públic, van a comprar a petits comerços o cooperatives, són curosos amb l'entorn natural que visiten, etc. i aquestes petites accions beneficien al país que ens acull. La persona que viatja responsablement no obliga a la població autòctona a adaptar-se als seus gustos i necessitats, al contrari, s'adapta als costums, en surt beneficiat i aprèn de l'experiència. Per altra banda, per ser ben rebut és necessari que el turista sigui respectuós amb les tradicions locals.

Aquest tipus de turisme alternatiu el que garanteix és:

- La protecció dels ecosistemes fràgils

- La protecció d'hàbitats i espècies en perill d'extinció

- La conservació de les cultures nadiues

- El desenvolupament d'economies locals sostenibles

- Beneficis financers directes per la conservació i les poblacions locals

- El compliment dels drets humans universals i de les lleis laborals

Alguns dels consells que podem seguir per a fer un turisme responsable són:

- Escull destins que no estiguin ni massificats ni sobreexplotats.

- Tria operadors turístics i guies responsables que siguin conscients dels impactes sobre l'entorn i contribueixin econòmicament als esforços de conservació i preservació

- Busca allotjament respectuosos i sostenibles amb el medi.

- No t'enduguis ni deixis res que pugui provocar alteracions a l'entorn.

- Tria allotjaments i activitats els ingressos dels quals recaiguin sobre les poblacions locals.

- Informa't sobre els costums locals del país escollit com a destí i sigues respectuós amb les seves idees, costums, normes...

Aquests són només alguns dels consells a seguir, però per a més informació podeu consultar la revista Opcions on trobaràs informació molt interessant sobre les implicacions del turisme, les seves repercussions i consells sobre com fer el nostres viatges més sostenibles.

També pots consultar el portal de Turisme Sostenible de la Generalitat de Catalunya. Al portal ConeixMón, on trobaràs informació sobre viatges alternatius. També la Societat Internacional de Turisme, organització sense ànim de lucre, es dedica a la promoció de l'ecoturisme a diferents països