Turisme responsable

Saps en quins criteris es basa el turisme rural?

Una modalitat de turisme alternatiu al convencional i més respectuós amb l'entorn és el Turisme Rural. Aquest es defineix com "aquella activitat turística realitzada a l'espai rural, estructurada per una oferta d'oci, dirigida a una demanda motivada pel contacte amb l'entorn autòcton i que tingui una interrelació amb la societat local".

El turisme rural sorgeix com a conseqüència d'una revalorització dels espais rurals, ja que aquests ens ofereixen contacte directe amb la natura. Es tracta d'espais que ofereixen atractius com l'absència de contaminació i soroll, qualitat paisatgística, gastronomia tradicional entre d'altres.

D'altra banda, aquest turisme es perfila com a creador i dinamitzador de feina i, per tant, contribueix a evitar el despoblament rural, ja que permet obtenir fonts d'ingressos alternatives a l'agricultura o la ramaderia, a més de potenciar les demandes d'infraestructures i serveis però que s'ha d'integrar en l'entorn sense fer-lo malbé.

Probablement el tret diferenciador més importants d'aquesta modalitat de turisme és el desig de proporcionar als visitants un tracte personalitzat, una mostra de l'entorn físic i humà del camp, i en la mesura del possible, permetre participar en les activitats, tradicions i estils de vida dels habitants de l'indret que desenvolupen un rol molt important.

Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (idescat), l'any 2013 el grau d'ocupació per habitacions en els establiments de turisme rural de Catalunya va ser del 18%, nou dècimes per sota del valor registrat l'any anterior. Les marques Costa Brava (23,8%), Costa Barcelona (23,2%) i Terres de Lleida (19,1%) van superar la mitjana catalana.

Al web del Turisme Rural de Catalunya trobaràs una àmplia informació sobre les ofertes d'allotjament rural per comarques.