Un taller Fab Lab a La Fàbrica del Sol

Els dies 4 i 5 de juliol del 2012 a La Fàbrica del Sol vam organitzar un taller de FAB LAB en col·laboració amb >FAB LAB Barcelona – Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya.

El taller va consistir en la creació d'una motxilla solar que ens va permetre conèixer conceptes bàsics de l'aprofitament de l'energia solar. Concretament vam construir el nostre propi carregador solar per connectar-hi qualsevol aparell alimentat per USB. A més, vam aprendre a instal·lar-lo en una bossa o motxilla per fer-lo més pràctic i accessible a l'ús quotidià.

Què és un FAB LAB? És un taller de fabricació i innovació a petita escala, equipat amb màquines de fabricació digital i tecnologies per a la producció d'objectes, eines i aparells electrònics.

Amb aquest Mercat d'Idees, encetem una nova línia d'actuació per tal donar protagonisme a les accions quotidianes que la ciutadania fa per avançar cap a un estil de vida més sostenible.

Actualment existeix una xarxa mundial de persones i laboratoris (uns 100 ubicats en més de 30 països) que investiguen sobre aquest nou model de producció que pot afectar a tots els nivells de la nostra vida: des del món professional (el disseny, l'arquitectura, l'industrial, etc.) fins a l'àmbit domèstic, amb l'empoderament de les persones, que poden passar, de tenir una idea, a poder crear i fabricar un objecte que millori la seva vida quotidiana.

Els FAB LAB estan connectats a través de videoconferència i Internet i estan construint una xarxa de coneixement a escala mundial.

El FAB LAB Barcelona desenvolupa projectes a diferents escales, des de dispositius intel·ligents per a recollir dades per part de les persones (Smart Citizen) als nous models productius per a les ciutats (Fabcity).