Usos de l'aigua depurada

L'aigua residual tractada pot ser utilitzada per a usos no potables com:

- Regadiu

- Neteja urbana

- Aigua per parcs recreatius

- Usos industrials i ambientals

- Injecció d'aigua a aqüífers

Una vegada les aigües es depuren són abocades de nou al medi on poden tornar a captar-se en alguns casos, o també ser regenerades amb un nou tractament addicional amb la finalitat de ser reutilitzades.

La reutilització és, en molts casos, clau en la gestió integral de l'aigua i té un interès creixent, sobretot en zones que pateixen limitacions d'aquest important recurs, bé sigui per la forta pressió d'abastament a poblacions creixents, per les variacions estacionals en climes com el nostre o per la necessitat de millorar la qualitat dels abocaments al medi.