Cessió d'espais per avançar plegats

Equipament. El servei de cessió d'espais de La Fàbrica del Sol facilita i impulsa iniciatives, treballs, formacions i projectes de sostenibilitat a Barcelona.

L’edifici de La Fàbrica del Sol, a la Barceloneta, és molt més que un edifici demostratiu que es pot visitar per conèixer les solucions tècniques i arquitectòniques que s’hi han aplicat per convertir-lo en un equipament inspirador, eficaç energèticament i respectuós amb el medi. És, també, un espai de treball obert a tots els agents de la ciutat que treballen seguint les mateixes línies marcades pel Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.

Cessió d’espais de treball

Per impulsar totes les accions que s’encaminen a construir una Barcelona més sostenible, La Fàbrica del Sol disposa de dos espais per a iniciatives relacionades amb la sostenibilitat. Reunions, sessions de treball, formacions, dinàmiques de grup, seminaris, presentacions de projectes, trobades sectorials, accions artístiques i rodes de premsa són alguns dels actes que es poden celebrar a les dues sales disponibles: la Sala Barceloneta i la Sala Lluerna.

Contribuint al treball en xarxa 

La Sala Barceloneta esdevé, cada setmana, l’escenari de trobades professionals relacionades amb les múltiples línies d’acció que es deriven dels 10 punts que marca el Compromís:

  • Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat
  • Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per viure-hi
  •  Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lència
  • Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona intel·ligent
  • Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable
  • Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva
  • Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la ciutat cohesionada
  • Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia que la fomenti
  • Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de causa
  • Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l’acció global

Actualment, l’emergència climàtica marca l’agenda municipal i La Fàbrica del Sol s’erigeix com un punt de trobada habitual pels projectes relacionats amb l’acció climàtica. En aquest sentit, destaquem la recent sessió de treball del projecte europeu TeRRIFICA, que va tenir lloc el 7 d’octubre a l’equipament.

L’èxit de la jornada “Co-creació i acció climàtica”

Una quinzena de representants de la societat civil, del sector privat, les universitats, els centres de recerca i de l’Ajuntament van celebrar la segona trobada de l’equip de co-creació del projecte europeu TeRRIFICA (Territorial Responsible Research and Innovation Fostering Climate Action). Es tracta d’un treball conjunt per fomentar la capacitat d’adaptació i mitigació al canvi climàtic. L’ICTA, l’AMB, la UAB o el CREAF són alguns dels agents implicats en aquest treball col·lectiu que permet posar en comú resultats, coneixements, idees i aprenentatges.

El projecte TeRRIFICA està finançat pel programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea dins la línia de “Science with and for Society” i, en el cas de Catalunya, se centra en l’anàlisi i treball sobre el territori metropolità de Barcelona. Durant la presentació “El protagonisme ciutadà en la sostenibilitat i el clima a Barcelona”, Elena Forcada va presentar la feina que es duu a terme des de l’Ajuntament i va destacar que “ens cal compartir idees, buscar solucions diverses i potenciar la imaginació col·lectiva” tenint en compte la complexitat i la incertesa a la qual ens enfrontem.