COP25: és temps d'actuar

Canvi climàtic. Madrid és aquests dies l’escenari de la COP25, la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic.

Del 2 al 13 de desembre, líders de tot el món es reuneixen a Madrid per arribar a acords que permetin frenar el canvi climàtic. La temperatura mitjana del planeta fa anys que està incrementant a causa de les activitats humanes i cal actuar de pressa  per revertir aquesta tendència. El lema de la cimera, #TiempoDeActuar, fa referència a aquesta necessitat de combatre amb urgència el canvi climàtic

En aquesta línia, l’any 2015 a la COP21 es va signar l’Acord de París, un dels acords més ambiciosos als quals s’ha arribat en la lluita contra l’emergència climàtica. Entre els objectius de l’Acord destaca el de mantenir l’increment de temperatura per sota dels 2ºC respecte nivells preindustrials i treballar per limitar aquest augment a 1,5ºC per tal de reduir els riscos i efectes del canvi climàtic.

Un dels principals objectius de la present COP25 és el de concloure el reglament de l’esmentat Acord de París per poder-lo desplegar el proper 2020. Molts dels punts d’aquest reglament es van tancar l’any passat a Polònia, a la COP24. Tanmateix alguns encara s’han de perfilar. Per exemple, no es va arribar definir un nou sistema de comerç d’emissions de carboni, punt clau per poder tirar endavant l’Acord. S’espera aconseguir-ho aquest any.

Encara haurem d’esperar uns dies per veure quins objectius s’assoleixen finalment i conèixer a quins altres acords s’arriba. Tots els documents oficials i decisions preses es poden consultar, en anglès, a la web oficial de la Cimera

Com en altres ocasions, la Conferència no ha estat exempta de controvèrsia. Són vàries les veus crítiques que s’han alçat en contra de la trobada, algunes de les quals s’han fet visibles en l’organització de l’anomenada “Cumbre Social por el Clima”  una contra cimera que agrupa diferents entitats i associacions  que reproven, per una banda,  el canvi d’ubicació de la COP25 que inicialment s’havia d’organitzar a Xile i s’ha deslocalitzat a Europa causa de la situació política del país, i per altra banda la poca ambició i la falta d’acció que, segons ells, presenten els dirigents polítics en la lluita en contra el canvi climàtic.