Fem compostatge comunitari

Compostatge. A Barcelona hi ha en marxa diverses iniciatives de compostatge comunitari.

Fem compostatge comunitari

A la ciutat de Barcelona es generen al voltant de 1,15* quilos de residus habitant/dia. La ciutat disposa d’un ampli sistema de recollida selectiva de residus, adaptada a les particularitats de cada barri.

Una de les fraccions recollides és la de matèria orgànica (contenidor marró), que inclou les restes de menjar i de jardineria. És calcula que, a la ciutat de Barcelona, l’any 2020 es van recollir 58,16* Kg/hab de fracció orgànica.  Una de les solucions per valoritzar aquests residus és fer-ne compost. El compostatge és un procés biològic i aerobi (amb presència d’oxigen) que té lloc quan es degrada la matèria orgànica. El resultat, és el compost, un adob natural amb unes característiques físico-químiques molt bones per a millorar la composició i la qualitat del sòl.

A Barcelona, hi ha diverses comunitats compostaries que han optat per gestionar els seus propis residus orgànics, no només per la seva vessant ambiental, si no també pels beneficis socials que suposa. La gestió és senzilla; la gent que hi participa fa les seves aportacions de matèria orgànica al compostador . Cal anar remenant per airejar i controlar la humitat i, al cap d’uns mesos el compost ja és apunt.  Aquesta iniciativa té múltiples beneficis ja que  suposa  viure l’experiència de compostar els propis residus juntament amb els veïns i veïnes i obtenir el  producte final, un compost de qualitat, per les plantes. Si voleu formar part d’una comunitat de compostaries, al mapa B+S trobareu algunes de les iniciatives que hi ha repartides per la ciutat.

Un exemple de compostatge comunitari el trobem al districte Ciutat Vella, on  compten amb dos compostadors comunitaris (un situat al Parc de la Barceloneta, just davant de la Fàbrica del Sol, i l’altre a la plaça de Josep M. Folch i Torres) oberts a totes les famílies que vulguin aportar-hi  les seves restes orgàniques diverses. Per tal d’impulsar i donar a conèixer aquests compostadors, l’Aula Ambiental de Ciutat Vella ofereix un seguit d’activitats i xerrades demostratives obertes a tothom. Aquest dissabte 7 de maig,  en el marc de la  Matinal de Primavera “Vine a la Repla” es farà la xerrada “Fem compostatge comunitari” on s’explicarà el funcionament dels compostadors comunitaris i es realitzarà un joc sensorial.

* Dades del 2020. Font: AMB