Els Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona a un clic!

Sostenibilitat. Els indicadors de Sostenibilitat de Barcelona de l’any 2015, sintetitzen i avaluen l’evolució de la ciutat en relació als objectius del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022.

L’Informe dels Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona de l’any 2015 es formula d’acord amb els objectius i les línies d’actuació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 i reflecteix el context socioeconòmic i ambiental actual de la ciutat.

La proposta d’indicadors va néixer del diàleg amb experts sobre els diferents àmbits analitzats, així com de la participació activa de representants d’institucions, entitats i col·lectius de la ciutat membres de la xarxa Barcelona + Sostenible, mitjançant diverses sessions de treball. Volen ser un ins­trument de coneixement dels progres­sos de la ciutat des de la perspectiva del desenvolupament sostenible, atès que permeten recopilar de manera sintètica i global informació sobre els diferents àmbits d’activitat, tot detectant les prin­cipals dades i tendències.

Si cliqueu aquí podreu veure l’informe complet del 2015 o també us el podeu descarregar en format pdf.