Gestió integral per evitar l’abocament d’aigües residuals quan plou

Medi ambient. Inici d’una prova pilot per reduir en un 30% l’impacte dels abocaments d’aigües residuals per tempestes.

Reduir en un 30% els abocaments d’aigües residuals no tractades i disminuir l’impacte mediambiental d’aquestes aigües en períodes de pluges intenses és l’objectiu del projecte pilot europeu Life iBathwater, que s’implantarà a la ciutat.

Fins al 2021, el projecte pilot desenvoluparà un nou sistema integral per gestionar el clavegueram urbà de la ciutat i reduir l’impacte mediambiental a les platges quan, a causa de les pluges intenses, el volum d’aigua superi la capacitat del sistema de clavegueram o de la planta depuradora i es generin abocaments d’aigües residuals a les zones de bany que puguin suposar un risc per a la salut.

El nou sistema permetrà mesurar en temps real la qualitat microbiològica de l’aigua per millorar-ne la qualitat i aplicarà eines d’anàlisi per minimitzar els riscos sanitaris.

El projecte europeu Life iBathwater, que forma part del programa mediambiental Life de la Unió Europea, s’implantarà simultàniament a Barcelona i Berlín, està liderat pel centre tecnològic Eurecat i hi col·laboren l’Ajuntament de Barcelona, ADASA Sistemas, Barcelona Cicle de l’Aigua i el Centre de Recerca de l’Aigua de Berlín.