L'IRIS o com fer arribar les vostres consultes i queixes a l'Ajuntament

Participació. Descobriu com enviar les vostres consultes, queixes, suggeriments i reclamacions a l'Ajuntament de Barcelona mitjançant l'IRIS.

Què és L’IRIS?

L’IRIS és el sistema de l’Ajuntament de Barcelona que resol i respon les incidències i reclamacions a les persones de la ciutat.

Per una banda, a través de l’IRIS podeu  fer arribar les vostres informacions i consultes i per l’altra banda, les vostres queixes i suggeriments. A l’hora de fer arribar aquestes informacions, consultes, queixes i suggeriments, és molt important que indiqueu la categoria a la que corresponen, d’aquesta  manera arribaran directament al departament assignat, agilitzant el procés de resposta.

Les diferents categories són Civisme, Cultura, Esports, Habitatge, Medi ambient, Nadal, Participació, Serveis socials, Comerç, Educació, Feminismes/Dones i LGTB, Informació i atenció ciutadana, Mobilitat, Oci, Promoció econòmica i Urbanisme.

Com funciona? 

Existeixen diferents canals per fer arribar una consulta IRIS a l’Ajuntament. Un d’ells és fer la petició per la via telemàtica, mitjançant la pàgina web que trobareu al següent enllaç o bé descarregant-vos l’aplicació Bústia Ciutadana, disponible per iOS i Android i d’aquesta manera podreu comunicar les incidències que us aneu trobant a la ciutat des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Si, per exemple, us trobeu una fuita d’aigua per reg podeu introduir-ho a l’aplicació,  afegir les observacions corresponents indicar la localització on es troba i fins i tot afegir una fotografia de la incidència. D’aquesta manera estareu ajudant a la millora continua de la ciutat i aconseguirem estalviar aigua!

Un altre canal de comunicació és el telèfon del civisme, el 900 226 226 o bé el 010, un servei d’informació municipal i general i a través del qual també es poden resoldre tràmits i fer gestions de l’Ajuntament de Barcelona. Tots dos telèfons són gratuïts. Si ho preferiu, aquestes consultes es poden formular presencialment, a qualsevol  oficina d’atenció al ciutadà (OAC)

Una vegada entrada la vostra consulta se us facilitarà un codi. Aquest codi us permetrà consultar l’estat de la vostra petició mentre duri el procés, amb el compromís que rebreu una resposta abans de 30 dies. Quan obtingueu la resposta podreu utilitzar aquest mateix codi per a valorar el servei rebut. Aquestes valoracions són molt útils de cara a seguir millorant i aconseguir optimitzar aquest servei.

Darrere de la plataforma IRIS hi ha moltes persones treballant per tal de donar resposta a totes aquestes demandes en el menor temps possible i amb el màxim de rigor. Des de La Fàbrica del Sol es resolen moltes consultes IRIS referents a Medi Ambient i Sostenibilitat. Algunes de les més habituals fan referència a la instal·lació de plaques solars als edificis, i últimament es reben moltes consultes referents a les zones de baixes emissions.

Per a fer-nos arribar la vostra veu no dubteu en utilitzar aquest servei!