Ja està disponible la guia "Rehabilita'm! fes-me eficient i saludable"

Energia. Consulteu aquesta completíssima guia que estableixi els estàndards de confort i defineixi els criteris per fomentar estratègies d’estalvi i eficiència energètiques.

El grup E4: Endolla’t a l’estalvi i eficiència energètics dels projectes dins del Compromís de Barcelona pel Clima, ha elaborat una guia que estableixi els estàndards de confort i defineixi els criteris per fomentar estratègies d’estalvi i eficiència energètiques.

Amb motiu de la COP21, l’Ajuntament de Barcelona va proposar fer explícit el compromís de la ciutat en la lluita contra el canvi climàtic de la mà de la ciutadania. Amb aquesta finalitat, es va plantejar treballar amb els membres de Barcelona + Sostenible un procés per elaborar un missatge local que va ser portat a París i que alhora actua com a full de ruta per a Barcelona a curt termini.

Com a punt de partida es prenia com a referència el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, que inclou objectius i línies d’acció relatius a l’energia i al canvi climàtic. També es va plantejar reafirmar els compromisos municipals adquirits (Pacte d’Alcaldes, Alcaldes per l’Adaptació) i fer un pas més: definir col·lectivament les prioritats i el full de ruta per tirar endavant la contribució de la xarxa Barcelona + Sostenible a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Paral·lelament es van definir equips de projecte, que estan orientats a l’acció i s’encarreguen d’una iniciativa concreta: desenvolupar un total de nou projectes vinculats al Compromís de Barcelona pel Clima.