Cap a una economia circular: residus amb valor afegit

En aquesta activitat visitarem dues experiències de recuperació d'objectes i materials quotidians, on juntament amb l'aprofitament, prenen protagonisme la creativitat, la finalitat social i l'upcycling (reciclar materials i productes de manera que el seu següent ús tingui almenys la mateixa qualitat, permetent així que el producte resultant també sigui reciclable)
L'Estoc, un petit taller de Barcelona que es dedica a fer mobiliari de disseny propi a partir de l’aprofitament de materials reciclats. I no només això, sinó que reconverteixen peces en nous formats amb nous usos. Com ells mateixos diuen, “la combinació de materials és la marca de la casa: d’una persiana en fem un banc o un paravent, una porta esdevé una taula, i convertim un bressol en un escriptori infantil”.
La Fundació Formació i Treball, que compta amb una xarxa de botigues que formen part de la Cooperativa Roba Amiga, on es dóna sortida a la roba i mobles valoritzats i altres objectes de consum domèstic que provenen de donacions de particulars i d’empreses.

Dia i hora: 
Dimarts de 10 a 12.45 h o divendres de 10 a 12.45 h
SUBJECTE A DISPONIBILITAT
Observacions: 

Cal títol de transport per realitzar el transport des de L'estoc fins a Formació i Treball.

Durada: 3 h.
Nombre màxim de participants: 15 (mínim 10)
Preu: sotmesa a un preu públic. Consulteu les condicions de pagament als arxius relacionats.
Idioma: català
Accessibilitat: no apta per a persones amb mobilitat reduïda

Cap reserva és vàlida sense la confirmació del personal de La Fàbrica del Sol. El dia i l’hora s’assignen segons les demandes dels grups interessats, estrictament per ordre d’arribada. La reserva està sotmesa al calendari d’ocupació del centre. Les anul·lacions s’han d’informar amb un mínim de 48 h d’antelació.

Les sol·licituds de reserva d'activitats s'han de fer amb una previsió mínima de 15 dies.

Recordeu llegir l'apartat d'horari, observacions i arxius relacionats abans de sol•licitar l'activitat.

Arxius relacionats
Adreça:  
Carrer dels Almogàvers, 225, 08018 Barcelona, Spain