Cap a una economia circular: un material, dos destins

Entrarem dins de dues instal·lacions per veure com es trien els materials que es reciclaran i quin paper hi tenen el disseny, l’ús i la separació en origen.
L'Ecoparc de la Zona Franca de Barcelona és una planta de tractament mecànic i biològic de residus municipals. En aquesta instal·lació es tracta la fracció resta (contenidor gris) i la fracció orgànica (contenidor marró). Ubicat a la Zona Franca de Barcelona, l'Ecoparc 1 dóna servei al Barcelonès i al Baix Llobregat. De l'orgànica i la resta, l'Ecoparc n'extreu tres recursos: els materials recuperables, biogàs i compost i bioestabilitzat.
L'empresa Saica fa més de 60 anys que lidera la recuperació i gestió de paper i cartró a l'Estat espanyol. A Catalunya i Balears disposen de 9 plantes de recuperació i gestió de residus, i 5 plantes de transferència de residus especials distribuïdes estratègicament.

Dia i hora: 
Dimecres de 10 a 13 h
SUBJECTE A DISPONIBILITAT
Observacions: 

El desplaçament entre les dues instal·lacions es fa a peu.

Durada: 3 h.
Nombre màxim de participants: 15 (mínim 10)
Preu: sotmesa a un preu públic. Consulteu les condicions de pagament als arxius relacionats.
Idioma: català
Accessibilitat: no apta per a persones amb mobilitat reduïda

Cap reserva és vàlida sense la confirmació del personal de La Fàbrica del Sol. El dia i l’hora s’assignen segons les demandes dels grups interessats, estrictament per ordre d’arribada. La reserva està sotmesa al calendari d’ocupació del centre. Les anul·lacions s’han d’informar amb un mínim de 48 h d’antelació.

Les sol·licituds de reserva d'activitats s'han de fer amb una previsió mínima de 15 dies.

Recordeu llegir l'apartat d'horari, observacions i arxius relacionats abans de sol·licitar l'activitat.

Arxius relacionats
Adreça:  
Carrer Mar Groga, 48, 08040 Barcelona, Spain
Punt de trobada: 
Accés a l'Ecoparc de Barcelona. Carrer Quatre cantonada Carrer A. Com arribar-hi? Bus: 21 i 109 (codi de parada 1642).